ABB开关插座徳逸系列白色单控、定时组合开关

产品型号: AE411
订货号: 10072387
单包数量: 1
库存: 2240   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 白色
种类: 开关
类型: 单控、定时组合开关
会员价: ¥110.31
参考价: ¥157.58
  • -+

商品详情

  • 品牌:
  • 所属分类:白色
  • 商品编号:10072387